Hem

Rätt kompetens är en framgångsfaktor

 

Välkommen till våra öppna utbildningar som riktar sig till allmänheten eller som kan beställas av olika företag. Gå utbildning hos Truckeriet Utbildningscenter  – rätt kompetens är en framgångsfaktor!

 

Det lönar sig alltid att investera i rätt kompetens och ökad kunskap. Hos Truckeriet Utbildningscenter utbildar erfarna och engagerade lärare tusentals arbetstagare varje år. Vårt mål är att var och en som utbildat sig hos oss ska bli säker och effektiv i sitt yrke, trivas på jobbet och känna ansvar.
Våra utbildningar är alltid aktuella och uppdateras i takt med att omvärlden, lagar och föreskrifter förändras. Vi följer självklart alltid branschpraxis och gällande regelverk som finns. Samtliga läroplaner för truckar, liftar och kranar följer riktlinjer framtagna av arbetsmarknadens parter som en del av strävandet att minska antalet arbetsplatsolyckor och främja en effektiv produktion. Våra brandskyddsutbildningar följer Svenska Brandskyddsföreningens säkerhetsregler. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.