Mobila plattformar

Allt om mobila plattformar

 

Grundkurs i hur mobila arbetsplattformar ska användas på ett effektivt sätt, utan att sätta säkerheten på spel. Kursen följer standarden SS-ISO 18878:2013 samt liftläroplanen LLP.

 

Syftet med kursen är att öka deltagarnas produktivitet och samtidigt förebygga material- och medarbetarskador vid användning av mobila arbetsplattformar (skylift).

Kursinnehåll

  • Kursorientering
  • Olika arbetsplattformar
  • Konstruktion
  • Skötsel och daglig tillsyn
  • Säkert arbetssätt
  • Lagar och arbetarskydd