Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 2006:6 ska den som använder en lyftanordning eller lyftredskap ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper.

Standarder som kursen bygger på

Standarderna som kursen bygger på heter “SS-ISO 9926-1 utbildning av kranförare” och “SS-ISO 23853 utbildning av lastkopplare och signalmän”.

Grundkrav och förkunskaper

Fyllda 18 år samt läs- och skrivförståelse i svenska.