Hjärt och lungräddning

Hjärt och lungräddning

 

 

Vet du hur ska man agera vid en olycka? Truckeriet Utbildningscenters Hjärt- & Lungräddningsdeltagare får både praktiska och teoretiska instruktioner i hur de ska agera om en olycka inträffar.

 

Syftet är att deltagarna ska känna sig trygga i att göra en livräddande åtgärd. Utbildningen vänder sig till företag, organisationer, föreningar och skolor.

Kursinnehåll

  • Hjärt och lungräddning
  • Handhavande av defibrillator
  • Luftvägsstopp
  • Agerande vid medvetslös
  • Praktisk övning på docka och på varandra

Tidsåtgång

2 tim