C-utbildning

Kursinnehåll

Kursinnehåll för C-utbildning enligt truckläroplan:

  • Trafik, säkerhet, trucktyper samt deras användningsområden
  • Trucken konstruktion, ergonomi
  • Kursen innehåller även daglig tillsyn och skötsel av truck, gods och materialhantering

Kurslängd

2 dagar enligt följande: 1 dag gemensam teori och 1 dag specialinriktad praktik per maskintyp. Tidsåtgången för den praktiska delen anpassas efter elevens förkunskaper.

Exempel på truckar

Sidlastare, Hjullastare för industriell hantering, Grensletruck Container, Timmertruck, Teleskoptruck, Terminaldragtruck

Kompetensprov

Utbildningen innehåller både teoretiskt och praktiskt prov.