Brandskydd

Brandskyddsutbildningar

 

 

Truckeriet Utbildningscenter har olika brandskyddsutbildningar såsom systematiskt brandskyddsarbete, brandkunskap, heta arbeten samt arbete och hantering med brandfarlig vara.

SBA – systematiskt brandskyddsarbete

Vi utbildar i förståelse om Systematiskt brandskyddsarbete ihop med Lagen om skydd mot olyckor. Går även igenom ansvaret, organisationen och arbetssättet med systematiskt brandskydd.

Anpassad brandkunskaps-utbildning

Vi utbildar i fördjupad kunskap om brandskydd och utrymning samt att kunna agera och minska konsekvenserna av en brand.

Heta arbeten

Heta arbeten orsakar årligen brandskador för miljontals kronor. Att förhindra skador av den här typen kräver utbildning, ordning och strikta säkerhetsrutiner.

Brandfarlig vara – arbete och hantering med brandfarlig vara

Vi utbildar i att förstå brandförlopp och risker med brandfarlig vara samt att ge kännedom om de lagkrav som ställs på den som hanterar brandfarlig vara.

Anpassade övningar inom katastrof & utrymning

Det ställs krav på att utrymningsöva och ha en katastrofplan om det oväntade skulle inträffa. Vi utbildar i att kunna agera då en oväntad händelse eller till och med katastrof inträffar.