B-utbildning

Här ingår bland annat, motviktstruck, skjutstativtruck och trucktyperna i A-utbildningen.

 

 

Kursinnehåll

Kursinnehåll för B-utbildning enligt truckläroplan:

  • Trafik, säkerhet, trucktyper samt deras användningsområden
  • Truckens konstruktion, ergonomi
  • Kursen innehåller även daglig tillsyn och skötsel av truck, gods och materialhantering

Kurslängd

5 dagar enligt följande: 2 dagar gemensam teori och 3 dagar praktisk övning på de vanligaste trucktyperna. Tidsåtgången för den praktiska delen anpassas efter elevens förkunskaper.

Exempel på truckar

Höglyftande plocktruck, Stående eller sittande Åkstaplare, Smalgångstruck, Skjutstativtruck, Fyrvägstruck

Kompetensprov

Utbildningen innehåller både teoretiskt och praktiskt prov.