Ansvarutbildning

Kurs för arbetsledare och skyddsombud. Det finns en mängd regler runt säkerhet och ansvar i samband med materialhantering. Arbetsledaren riskerar att få stå till svars för olyckor han eller hon inte har orsakat själv.

 

Genom att få ett fastare grepp om aktuell lagstiftning, om aktuella föreskrifter från arbetsmiljöverket och om tillämpliga läroplaner, vet du också var gränserna går för ditt ansvar och dina skyldigheter.