A-utbildning

A-utbildning ska du välja om du kör en låglyftande truck, höglyftande ledtruck, flaktruck eller dragtruck.

Kursinnehåll

Kursinnehåll för A-utbildning enligt truckläroplan:

  • Trafik, säkerhet, trucktyper samt deras användningsområden
  • Truckens konstruktion
  • Ett ergonomiskt arbetssätt
  • Daglig tillsyn och skötsel av truck
  • Gods och materialhantering

Kurslängd

2 dagar enligt följande: 1 dag gemensam teori och 1 dag praktisk övning på de vanligaste förekommande trucktyperna. Tidsåtgången för den praktiska delen anpassas efter elevens förkunskaper.

Exempel på truckar

Låglyftande plocktruck, Låglyftare, Ledstaplare, Låglyftande åktruck, stående eller sittande.

Kompetensprov

Utbildningen innehåller både teoretiskt och praktiskt prov.